Lezing

dinsdag 26 november 2013 om 19:15

Je moet je aanmelden om de locatie te kunnen zien.

affiche van deze activiteit

Titel: Meer dan vijftig tinten. Een exploratieve studie naar bdsm in Vlaanderen.

Spreker: Jantien Seeuws

Locatie: NB-auditorium III (Faculteit Rechten, Universiteitstraat 4)


"Tot op heden werd in Vlaanderen geen onderzoek gedaan naar de betekenis van bdsm voor de beoefenaars ervan. Er werd geopteerd voor een exploratieve studie om dit complexe fenomeen zo breed mogelijk te verkennen en nieuwe onderzoeksvragen te genereren. Het betreft een kwalitatief onderzoek waarin de subjectieve betekenisverlening van bdsm’ers centraal staat. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Wat betekent bdsm voor de beoefenaars ervan in Vlaanderen?” Zijn zij de perverten waarvoor zij vaak aangezien worden? Ik benader het onderzoeksveld vanuit verschillende invalshoeken: theoretisch vanuit de psychoanalyse en de categoriale diagnostiek, daarna door verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden te hanteren. Ik baseerde mij op interacties van en met een 140-tal bdsm’ers in Vlaanderen, waarvan 88 respondenten beslisten mee te werken aan de formele dataverzameling in de vorm van focusgroepen en open vragenlijsten. Bdsm is meer dan de clichébeelden in allerlei series, films en boeken als Vijftig tinten grijs. Hoewel de verzamelnaam verwijst naar de aspecten bondage & discipline, dominantie & submissie, sadisme & masochisme, omvat bdsm een breed spectrum aan activiteiten en vormen van interpersoonlijke (liefdes)relaties en alternatieve seksualiteitsbeleving. Beoefenaars situeren zich daarbij op een continuüm van kinky seks over lidmaatschap van een vereniging tot een 24/7-levensstijl. Bdsm wordt door hen ervaren als een inherent deel van hun identiteit. Meer dan de helft van de respondenten ziet het zelfs als een geaardheid. Niettegenstaande bdsm geen perversie impliceert, blijft bdsm onbespreekbaar, zelfs in de hulpverlening. Hoewel de respondenten aangeven dat bdsm hun leven verrijkt, wordt het anno 2013 nog steeds ten onrechte beschimpt, juridisch afgestraft en gepathologiseerd."


Gelieve in te schrijven, dan houden we je op de hoogte van eventuele wijzigingen (bv. grotere locatie mocht dat nodig blijken).

Inschrijven

Deze activiteit is al voorbij dus inschrijven is logischerwijs niet meer mogelijk.