Privacy


Wanneer wordt jouw data verzameld?

Wij verzamelen pas data over jou wanneer je op onze site een account maakt.
Gewoon eens een kijkje nemen naar onze site is volledig anoniem.

Welke data verzamelen we over jou en wat doen we ermee?

Gegevens die cruciaal zijn voor het inloggen op deze site: 

 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Gehashed wachtwoord
 • Geboortejaar: om te controleren of iemand binnen het doelgroep van deze vereniging valt.

Daarnaast houden wij nog volgende gegevens over jou bij:

 • De website waarvan je kwam alvorens een account aan te maken: dit helpt ons zien of onze advertenties op o.a. sociale media het gewenste effect hebben.
 • Het tijdstip waarop je registreerde: helpt ons zien of advertenties het gewenste effect hebben.
 • Het tijdstip van de laatste keer je inlogde: hiermee kunnen we bepalen of je account nog actief is.
 • IP-adres & tijdstip in het geval van misluke inlogpoging: hiermee kunnen we bots detecteren die een lijst wachtwoorden aflopen en zo proberen toegang te krijgen tot accounts. (Wordt binnen 6 maanden verwijderd).
 • Op welke activiteiten je je inschreef, samen met het aantal mensen, jouw opmerking en het tijdstip waarop: hiermee kunnen we onze activiteiten beter plannen en het aanbod verbeteren.

Optioneel kan je deze data verstrekken:

 • Telefoonnummer: handig indien er last-minute aanpassingen aan een geplande activiteit gemaakt worden
 • Een tekstje voor op je profiel
 • Je huidige profielfoto
 • Of je participeerde aan een verkiezing (niet jouw eigenlijke stem, wordt binnen 30 dagen verwijderd).
 • Jouw antwoorden op de jaarlijkse Kajirapeiling
 • Jouw bestuursfunctie (jaar, functie en omschrijving)
 • De tekst in het bericht en het tijdstip waarop je het stuurt via ons intern berichtensysteem.
 • Jouw e-mailadres, het bericht en het tijdstip waarop je een mail stuurde via het contactformulier

Indien anders aangegeven wordt deze data bijgehouden tot wanneer de vereniging ermee stopt, tot je die zelf verwijderd (zie hieronder voor meer info) of van zodra je account gedurende 5 jaar niet meer gebruikt wordt. Oudere accounts worden beschouwd laatst actief geweest te zijn op 25 mei 2018.


Wat kan jij doen met jouw data?


Meer informatie

 • Enkel huidige bestuursleden hebben toegang tot jouw gegevens.
 • Wij beloven jouw gegevens nooit door te geven of te verkopen aan derde partijen.
 • Jouw gegevens kunnen na aanpassing of verwijdering nog maximaal 6 maanden lang in een backup of logbestand bijgehouden worden. 
 • Je hebt tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit wil zeggen dat je ons kan vragen om je gegevens aan een andere gelijkaardige organisatie over te dragen, dit om de overstap makkelijker te maken.
 • Als u denkt dat uw gegevens niet volgens de regels worden behandeld of verwerkt, kunt u een klacht indienen via het contactformulier, rechtstreeks op ons e-mailadres of op de site van de privacycommissie.

DE RECHTSGROND VOOR DEZE DATA BERUST OP ARTIKEL 9, LID 2, PUNT D GDPR:
de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden of de voormalige leden van de instantie of op personen die in verband met haar doeleinden regelmatig contact met haar onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt.


Laatste aanpassing: 24 mei 2018
(Kajira kan zijn privacy statement wijzigen. Bij een wijziging zullen we dit aankondigen op onze website.)