Lezing

maandag 28 oktober 2013 om 19:15

Je moet je aanmelden om de locatie te kunnen zien.

affiche van deze activiteit
Lezing door Dr. Pieter R. Adriaens (KULeuven) over zijn artikel "Pathologizing Sexual Deviance: A History".

"Het artikel bestaat uit twee luiken. In een eerste luik volgen we de psychiatrische geschiedenis van de 'perversies', dat wil zeggen de veelvuldige pogingen van de negentiende-eeuwse en vroeg-twintigste-eeuwse psychiatrie om ongewone seksuele fantasieën, verlangens en gedragingen in te passen in theorieën en handboeken. Het tweede luik gaat over de plaats van de 'perversies' in het bekende handboek van de Amerikaanse vereniging voor psychiaters, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
 
Wat is onze positie ten aanzien van de psychiatrisering van de 'perversies'? Onze uitgangsvraag is: welke redenen zijn er om te geloven dat 'perversies' psychische stoornissen zijn? Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst een antwoord geven op de vraag wat een psychische stoornis precies is. En daar wringt alvast het schoentje. Er is eenvoudigweg geen eensgezindheid over een goede definitie. De DSM formuleert weliswaar een definitie, in de inleiding van het handboek, maar (en dat is ons tweede punt) deze definitie wordt niet consequent toegepast bij het inpassen en verwijderen van diagnostische categorieën in het handboek. Heel concreet: homoseksualiteit werd uit het handboek verwijderd in 1974, maar de perversies (of parafilieën, zoals ze tegenwoordig genoemd worden) niet. Waarom niet? De DSM geeft geen antwoord op die vraag. Wij tonen aan dat er geen plaats is voor de 'perversies' in een psychiatrisch handboek wanneer we de definitie van 'psychische stoornis' van de DSM volgen."
 
Deze lezing zal doorgaan maandag 28 oktober vanaf 19u15 in auditorium D aan de Blandijn.
Naast inschrijven via deze site is er ook de mogelijkheid om je in te schrijven via Facebook, klik daarvoor hier.

Inschrijven

Deze activiteit is al voorbij dus inschrijven is logischerwijs niet meer mogelijk.