Algemene vergadering + na-verkiezingen

donderdag 14 december 2023 om 19:00

Je moet je eerst inschrijven voor je de locatie te zien krijgt.

affiche van deze activiteit

Beste leden,


Op 14/12 houden we een algemene vergadering. Dit is een vergadering waarop zowel jullie als het bestuur agendapunten kan aanbrengen. Dit doe je best vooraf door deze door te geven aan de Praeses of via mail (kajira.gent@gmail.com) of naar 1 van de bestuursleden te sturen via messenger of andere kanalen. 


Op deze vergadering vragen we jullie mening over bepaalde topics en zullen we ook enkele herverkiezingen houden. Deze functies staan open:

 • Activiteitenverantwoordelijke (bestuursfunctie): Heb je een talent voor het organiseren van leuke activiteiten? Ben je creatief en vindingrijk? Of ben je gewoon graag de drijvende kracht achter een evenement? In deze rol krijg je de kans om je daar volledig op te richten!

  Als activiteitenverantwoordelijke is je belangrijkste taak het organiseren van activiteiten, met uitzondering van praatavonden. Dit omvat het volledige proces, van begin tot eind. Het aantal activiteiten dat je organiseert, hangt af van jouw beschikbaarheid en voorkeuren. Je hebt grotendeels de vrijheid om te kiezen, en voor veel soorten activiteiten zijn er al draaiboeken beschikbaar (bijvoorbeeld voor een quiz). Natuurlijk kun je altijd rekenen op de ondersteuning van je medebestuursleden!

  Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze huidige activiteiten-verantwoordelijke Sander, je mag hem altijd contacteren als je vragen zou hebben. Voorbeelden van activiteiten zijn onder andere een kinky quiz, een jeneveravond, een knutselactiviteit, enzovoort. Bovendien staan we altijd open voor nieuwe ideeën en activiteiten.

 • Posterverantwoordelijke (bestuursfunctie/medewerkersfunctie): De persoon belast met de posters ontwerpt, doorgaans 3-4 weken voor elke activiteit, een passende poster voor op de website. In het geval van grotere activiteiten waar flyers of posters nodig zijn voor te verspreiding op verschillende campussen, valt ook dit onder jouw verantwoordelijkheid.
 • Kajira's little helper(s) ( medewerkersfunctie): We hebben nooit genoeg helpers; meer zielen betekenen meer vreugde! Dus hier mogen zeker meerder mensen voor verkozen worden! De helpers van Kajira hebben geen toegewezen taken maar ondersteunen het bestuur bij diverse routinetaken, zoals boodschappen doen, het klaarmaken van zalen voor activiteiten, mee een activiteit organiseren/overzien, enzovoort.

Het verschil tussen een bestuurs en een medewerkersfunctie? 

 • Een bestuurslid is iemand die naast hun specifieke taak ook algemeen geëngageerd is: helpt de algemene werking te verzorgen, regelmatig aanwezig is, eens een activiteit organiseert, naar de vergaderingen komt, tijdig reageert op posts in het bestuursforum, ten gepaste tijde mee nadenkt over de toekomst van de vereniging, etc. Bestuursleden hebben stemrecht op de vergaderingen en krijgen een bestuurslint.
 • Een medewerker is iemand die zich engageert voor een specifieke taak, die deze doorheen het jaar vervult, zonder verdere verplichtingen of engagement. Ze zijn welkom op vergaderingen en hebben spreekrecht, maar moeten niet aanwezig zijn en hebben geen stemrecht

Wil je je hiervoor kandidaat stellen?

 • Manier 1:
  • Mail naar kajira.gent@gmail.com
   • naam
   • leeftijd
   • studentenstatus (Nog student of niet?, indien van toepassing, welke scho(o)l(en), richting en aantal studiepunten)
   • eventuele functies binnen andere verenigingen
   • eerdere ervaringen binnen verenigingen
   • welke functie men wilt opnemen of creëren en de motivatie voor de geambieerde functie(s) (dit kan dus ook een functie zijn die momenteel niet opgelijst staat)
 • Manier 2:
  • Maak jezelf kenbaar als kandidaat op de verkiezingen zelf. Om dit eveneens vlot te laten verlopen, denk dan zeker al eens na over deze zaken die hierboven ook staan (studentenstatus, functie, eerdere ervaringen...)


De vergadering bijwonen kan zonder dat je vijf activiteiten hebt gedaan. Enkel stemrecht heb je nadat je dit jaar naar vijf activiteiten bent geweest. Stemmingen verlopen via jouw kajira account. Voorzie dus een mogelijkheid om in te loggen op je account.


Een link naar de agenda voor deze vergadering kan je hier vinden: https://docs.google.com/document/d/1XjJnqfENnw5XUVTpyBV5l54ppgnkcC0L8YXl9QXqHQQ/edit?usp=sharing
Inschrijven

Deze activiteit is al voorbij dus inschrijven is logischerwijs niet meer mogelijk.