Halloween Carnival Games

dinsdag 31 oktober 2023 om 21:00

Locatie: BED; Sint-Amandstraat 98 9000 Gent

affiche van deze activiteit

!! Dit is een open activiteit !! Niet-leden zijn ook welkom !!


Welkom dappere zielen,


In de schaduwen van de nacht, waar de grens tussen de werelden vervaagt en het bovennatuurlijke tot leven komt. De maan hangt laag aan de hemel, gehuld in een flard van mist, terwijl de nacht zich vult met het angstaanjagende gefluister van de onrustige geesten. Begeef je met ons over de drempel van het alledaagse en betreed een koninkrijk waar de duisternis heerst en het onbekende op je wacht.


Op deze grimmige avond zullen de doden ontwaken (dus oude zakken ook welkom) en de schaduwen hun geheimen onthullen terwijl je het bloed van je vijanden drinkt (of een andere cocktail). Wees voorbereid op een reis naar het hart van het kwade. Waar elke hoek gevuld is met spel en mysterie en waar elke schaduw een verhaal vertelt, of een schaduw het jouwe vertelt. Hier, in deze spookachtige sfeer, is niets wat het lijkt en is alles mogelijk.


Zodra je de poorten naar deze hel bent binnengegaan, zullen verschillende demonen je proberen te verleiden om deel te nemen aan carnavalspelletjes, waarbij je je ziel kunt inzetten in ruil voor plezier. Ook is het mogelijk voor de dorstigen om in deze intense hitte van de onderwereld hun verlangen te stillen door de verfrissende cocktails en mocktail.


Voor degenen die in stijl verkleed staan te wachten aan de poorten van hel, wacht er een gratis shotje als beloning voor hun toewijding. Als je een overvloed hebt aan de zonde hoogmoed en denkt dat jou outfit de beste van allen is, kan je ook meedoen aan de verkleedwedstrijd die later in de avond zal gehouden worden waar de hoofdprijs bangelijk goed is.


Dit is niet de enige wedstrijd die zal plaatsvinden die avond. Ook kan je meedoen aan de "pumpkin carving contest" waarbij je zelf je besneden creatie meebrengt. Wij voorzien het van een ziel (thee lichtje) en voila, je monster is gemaakt! De beste pompoen zal democratisch verkozen worden en de winnaar zal ook hier rijkelijk beloond worden.


Durf jij het aan...?Welcome brave souls,


In the shadows of the night, where the boundary between worlds blurs, and the supernatural comes to life. The moon hangs low in the sky, shrouded in a wisp of mist, while the night fills with the eerie whispers of restless spirits. Join us as you cross the threshold of the ordinary and step into a realm where darkness reigns, and the unknown awaits.


On this ominous evening, the dead shall awaken (so, old folks are welcome too), and the shadows shall unveil their secrets as you sip on the blood of your enemies (or any other cocktail of your choice). Prepare for a journey to the heart of evil, where every corner is filled with games and mystery, and where every shadow tells a tale, perhaps even your own. Here, in this eerie ambiance, nothing is as it seems, and anything is possible.


Once you've ventured through the gates of this hell, various demons will attempt to entice you into participating in carnival games, where you can wager your soul in exchange for fun. Furthermore, for the thirsty souls seeking relief from the intense underworld heat, refreshing cocktails and mocktails are at your disposal.


For those dressed to impress at the gates of hell, a complimentary shot awaits as a token of our appreciation for your dedication. If you possess an abundance of sinful pride and believe your outfit to be the best of them all, you can also enter our costume contest, which will be held later in the evening, featuring a spooktacular grand prize.


But that's not the only competition taking place tonight. You can also join the "pumpkin carving contest" by bringing your own carved creation. We'll provide it with a soul (a tea light), and voilĂ , your monster is born! The best pumpkin will be democratically chosen, and the winner will be generously rewarded.


Do you dare...?

Inschrijven

Deze activiteit is al voorbij dus inschrijven is logischerwijs niet meer mogelijk.