Praatavond

maandag 04 december 2023 om 19:00

Je moet je eerst inschrijven voor je de locatie te zien krijgt.

affiche van deze activiteit

Welkom iedereen bij onze laatste praatavond van dit semester. 

Maar niet getreurd we hebben weer geweldige onderwerpen voor jullie uitgewerkt.


Onze eerste ronde, Sensationele sensaties gaat over alles rondom onze zintuigen en hoe we met deze kunnen spelen. Maken we ze overbelast? Of nemen we ze juist volledig weg? Kom en bespreek het met ons.


Disclaimer over de tweede ronde: kinks die hier besproken worden zijn even oke als eender welke andere kink. Deze ronde is niet bedoelt om mensen te kwetsen of persoonlijk aan te vallen maar om interessante en leerzame gesprekken te starten.


De tweede ronde, Verboden vrucht Waarom smaakt de verboden vrucht altijd het beste? Tijdens deze ronde zullen we onze meest stoute fantastie├źn onthullen. We hebben het over kinks binnenin bdsm die misschien ethisch wat vragen teweer brengen. 


Dag lieve kinderen, zijn jullie braaf geweest dit jaar? Sinterklaas heeft daar toch zijn twijfels over hoor dus tijdens de laatste ronde, Liefste Sint kijken we samen even terug op het afgelopen jaar en mogen jullie verklappen wat voor stoute cadeaus de Sint jullie mag brengen.


We vragen aan iedereen om op tijd te komen zodat alles vlot kan verlopen. Indien je te laat bent zal je moeten wachten en aansluiten bij de volgende ronde. Indien je later komt of je met iets zit kan dit altijd vermeld worden bij je inschrijving.


19h: Aankomst

19h30: Tafelverdeling

19h40: Ronde 1 Sensationele sensaties

20h20: Pauze

20h40: Ronde 2 Verboden vrucht 

21h20: Pauze

21h40: Ronde 3 Liefste Sint


Indien je graag iemand hebt die je opwacht en al wat kunt leren kennen, wees dat zeker niet bang om van ons buddysysteem gebruik te maken! 


Welcome everyone to our last talk evening of this semester.

But don't worry, we have again developed great topics for you.


Our first round, Sensational Sensations is about everything around our senses and how we can play with them. Are we overloading them? Or do we take them away completely? Come and discuss it with us.


Second Round Disclaimer: Kinks discussed here are just as okay as any other kink. This round is not intended to hurt people or attack them personally, but to start interesting and educational conversations.


The second round, Forbidden Fruit Why does the forbidden fruit always taste the best? During this round we will reveal our naughtiest fantasies. We're talking about kinks within BDSM that might raise some ethical questions. 


Hello dear children, have you been good this year? Saint Nicolas has his doubts about that, so during the last round, Dearest Saint Nicolas, we will look back together on the past year and tell you what naughty gifts Saint Nicolas can bring you.


We ask everyone to arrive on time so that everything can run smoothly. If you're late, you may need to wait and join the next round. If you arrive later or have any concerns, you can always mention them when you register.


19h00: Arrival

19h30: Table distribution 

19h40: Round 1 Sensational sensations 

20h20: Break

20h40: Round 2 Forbidden fruit 

21h20: Break

21h40: Round 3 Dearest Saint Nicolas


If you want to attend in English, please make this clear in your online registration! 


If you'd like someone to meet you and get to know you a bit, don't hesitate to use our buddy system

Inschrijven

Deze activiteit is al voorbij dus inschrijven is logischerwijs niet meer mogelijk.