Intro-Praatavond

woensdag 04 oktober 2023 om 19:00

Je moet je eerst inschrijven voor je de locatie te zien krijgt.

affiche van deze activiteit

Welkom welkom bij Kajira! 

Na een welverdiende zomervakantie is het weer tijd voor onze geliefde praatavonden. Voor alle mensen die nog niet geweest zijn, het concept houd in dat je in groepjes verdeeld zal worden en aan tafel zal praten over allerlei onderwerpen in een veilige zone waar je jezelf kan zijn.


De eerste ronde van de avond heet: "BDSM 101", tijdens deze ronde zullen we het hebben over verschillende concepten die met BDSM te maken hebben. We breiden je algemene kennis uit en geven je ook de kans om persoonlijke ervaringen te delen of vragen te stellen over onderwerpen waar je meer over wilt weten.


De tweede ronde heet: "BuDget SM", als student zit je vaak met een budget maar wat voor moeilijkheden geeft dit in BDSM en hoe los je dit op? 


Last but not least, de derde ronde heet: "Let's talk about kink", we praten over verschillende kinks en hoe deze geuit kunnen worden.


We vragen aan iedereen om op tijd te komen zodat alles vlot kan verlopen. Indien je te laat bent zal je moeten wachten en aansluiten bij de volgende ronde. Indien je later komt of je met iets zit kan dit altijd vermeld worden bij je inschrijving.

19u: Aankomst

19u:40: Ronde 1, BDSM 101

20u20: Pauze

20u40: Ronde 2, BuDget SM

21u20: Pauze

21u40: Ronde 3, Let's talk about kink


Indien je graag iemand hebt die je opwacht en al wat kunt leren kennen, wees dat zeker niet bang om van ons buddysysteem gebruik te maken! Meer uitleg hierover vind je onder informatie en dan buddysysteem!


Belangrijk! Je mag absoluut geen eigen drank meebrengen! Je kan drinken aan de bar bestellen.


! If you want to attend this event in English, please state this with your registration!

Welcome welcome to Kajira!

After a well-deserved summer break, it's time for our beloved discussion evenings. For those who haven't been before, the concept involves dividing you into groups and sitting at tables to discuss various topics in a safe space where you can be yourself.


The first round of the evening is called "BDSM 101." During this round, we'll discuss different concepts related to BDSM. We'll expand your general knowledge and also provide you with the opportunity to share personal experiences or ask questions about topics you'd like to know more about.


The second round is called "BuDget SM." As a student, you often have a budget to consider, but what challenges does this pose in the context of BDSM, and how can you overcome them?


Last but not least, the third round is titled "Let's talk about kink." We'll discuss various kinks and how they can be expressed.


We ask everyone to arrive on time so that everything can run smoothly. If you're late, you may need to wait and join the next round. If you arrive later or have any concerns, you can always mention them when you register.

19:00: Arrival
19:40: Round 1, BDSM 101
20:20: Break
20:40: Round 2, BuDget SM
21:20: Break
21:40: Round 3, Let's talk about kink


If you'd like someone to meet you and get to know you a bit, don't hesitate to use our buddy system! You can find more information about this under the "Information" section and then "Buddy System."


Important! You are not allowed to bring your own beverages! You can order at the bar. 

Inschrijven

Deze activiteit is al voorbij dus inschrijven is logischerwijs niet meer mogelijk.