Cantus (geannuleerd)

dinsdag 31 maart 2020 om 20:00

Je moet je eerst inschrijven voor je de locatie te zien krijgt.

DEZE ACTIVITEIT IS GEANNULEERD
------------------------------------------------------

Beste studenten, verenigingen, raden

In teken van de COVID-19-pandemie besliste de Vergadering der Konventsvoorzitters deze namiddag om alle activiteiten van studentenverenigingen vanaf morgen 12 maart 2020 op te schorten in het kader van de volksgezondheid. Alle activiteiten die toch doorgaan zullen buiten de goedkeuring van de Konventen en de Dienst Studentenactiviteiten vallen. Dit voorlopig tot en met zaterdag 4 april. Verdere communicatie over eventuele verlengingen zal volgen.

Concreet houdt dit in dat er door de Dienst Studentenactiviteiten en de Universiteit Gent geen faciliteiten meer zullen aangeboden worden voor het organiseren van activiteiten. Hieronder vallen onder andere lokaalreservaties, materiaalreservaties, subsidies en verzekeringen.

Deze beslissing werd genomen om de verspreiding van het virus te vertragen, en zo de gezondheidszorg te ontlasten. Daarnaast is het doel om een duidelijk signaal te geven en verwarring en twijfel tot een minimum te beperken.

Momenteel is er geen zicht op concrete financiƫle en logistieke gevolgen. De VKV zal alles in het werk stellen om jullie te ondersteunen en de negatieve gevolgen te minimaliseren.

Wij hopen op jullie begrip te kunnen rekenen, en zijn bereikbaar voor verdere vragen op dsa@ugent.be.

De Vergadering der Konventsvoorzitters
---------------------------------------------------------

Liedjes zingen en glaasjes drinken, de ideale combinatie voor een geweldige avond. Voor wie nog nooit een cantus gedaan heeft: in wezen gaan we een hele avond traditionele volksliedjes zingen, zowel uit Vlaanderen als uit de rest van de wereld, vergezeld van een mooie voorraad bier (of eigen drank die je zelf meebrengt) om te vergeten dat we eigenlijk niet zo goed kunnen zingen.

Inschrijven

Deze activiteit is al voorbij dus inschrijven is logischerwijs niet meer mogelijk.