Thema-avond: ethische non-monogamie

dinsdag 28 maart 2017 om 20:00

Je moet je eerst inschrijven voor je de locatie te zien krijgt.

Vandaag verwelkomen we Annabelle Standaert, medeoprichtster van de organisatie Polyamorie Belgium, en Georges Bolssens, sex-counselor en relatietherapeut in wording, voor een interactieve activiteit omtrent ethische non-monogamie.


Het traditionele monogame relatiemodel wordt door meer en meer mensen in vraag gesteld. Dit vertoont zich ook in groeiende media-aandacht voor alternatieve relatievormen zoals open relaties en polyamorie. Tegelijkertijd wordt een open en eerlijke discussie over het onderwerp vaak geschuwd uit vrees voor de reactie van familie, vrienden, collega's, etc. Dit zorgt er jammer genoeg voor dat vele vragen waar men mee worstelt, onbeantwoord blijven. Vanavond willen wij, met behulp van mensen die de nodige kennis en ervaring hebben, een aantal inzichten aanreiken om beter met deze vragen te kunnen omgaan.


  • Wat wordt bedoeld met non-monogamie en welke vormen zijn er?
  • Welke morele vraagstukken komen er kijken in verschillende soorten non-monogame relaties?
  • Hoe ga je om met emotionele noden en reacties als privacy, gevoel van veiligheid en jaloezie?


Het doel van deze activiteit is geenszins om non-monogamie naar voor te schuiven als de ideale relatievorm. De focus ligt op een breder bewustzijn en het bespreekbaar maken van dit thema.


Jullie zijn welkom vanaf 19u30 en om 20u beginnen we eraan. BYOB.
Tonight we welcome Annabelle Standaert, co-founder of the organisation Polyamory Belgium, and Georges Bolssens, sex-counselor and relation therapist in training, for an interactive activity focused on ethical non-monogamy.


The traditional monogamous relationship model is being questioned by more and more people. This also show in the increase of attention for alternative relationship models in the media. At the same time an open and honest discussion is shunned for fear of the reaction from family, friends and colleagues. This, sadly, causes that many questions people have remain unanswered. Tonight we, together with people who have the knowledge and experience, want to give you some insights to better handle these questions.


  • What does non-monogamy mean and what types are there?

  • What moral questions pop their head up in the different types of non-monogamous relationships?

  • How do you handle emotional needs and reactions like privacy, feeling safe and jealousy?


The goal of this activity is not to push non-monogamy as the ideal relationship but to broaden your view and make the theme more accessible.

Inschrijven

Deze activiteit is al voorbij dus inschrijven is logischerwijs niet meer mogelijk.